Zo pakt Pijnacker participatie aan

In het participatiebeleid van Pijnacker-Nootdorp staat hoe bewoners, ondernemers en organisaties mee kunnen doen en denken over plannen en beleid voor de gemeente, kern of buurt. Studio Claro hielp om de boodschap kort samen te vatten.

Denkwijzer, werkwijzer en stappenplan
Participatie is voor Pijnacker-Nootdorp belangrijk. Meepraten, meedenken of meedoen zorgt voor verbinding tussen gemeente en samenleving. Met de kennis, kunde en kracht van de samenleving kan de gemeente beter beleid maken en betere besluiten nemen. Ook zijn inwoners, ondernemers en organisaties meer betrokken bij elkaar en hun gemeente. Daarom ontwikkelde de gemeente een denkwijzer een werkwijzer en een stappenplan.

Zeven afspraken over participatie
Een belangrijk uitgangspunt is respect voor uiteenlopende belangen, ook als die niet overeenkomen. De gemeente betrekt graag zoveel mogelijk inwoners om samen tot de beste resultaten te komen. Om het proces zo duidelijk mogelijk uit te leggen ontwikkelden we samen met Bureau Buhrs en Gemeente Pijnacker-Nootdorp een animatie om de zeven afspraken uit te leggen die de gemeente met de burger maakt.

Gesprek over de schutting als metafoor
Een uitdaging is dat participatie bij veel mensen tot verwarring leidt, omdat het woord verschillend begrepen wordt. Soms wordt participatie opgevat als inspraak, waarbij burgers vooraf hun mening kunnen geven over beleid. In andere situaties is het daadwerkelijk zeggenschap hebben en meebeslissen over plannen. Ook actief meedoen in de samenleving of vrijwilligerswerk wordt gezien als participatie. Daarom stelden we voor om de animatie te beginnen met de meest herkenbare vorm van participatie in dit verband: elkaar op de hoogte houden en betrekken.

Participatiereis van de burger
Als verhaalmechanisme stelden we voor dat we één burger volgen zoals deze tijdens een participatieproces ziet wat de verschillende afspraken van de gemeente Pijnacker-Nootdorp inhoudt en wat je er aan hebt. Door de verscheidenheid aan karakters en situaties wordt het beeld versterkt dat participatie van en voor iedereen is en dat de gemeente werk maakt van participatie waarbij zo veel mogelijk inwoners betrokken zijn.

Team

Account Bureau Buhrs (Mirjam van der Toorn)
Opdrachtgever Gemeente Pijnacker-Nootdorp (Nancy Heemskerk)
Copy & Concept Sicko van Dijk
Art & Animatie Claudia Dominguez
Voice over Danique Bauer

Studio Claro

Zoeken op deze website