Veilig in mijn huis

Veiligheid in en om je eigen huis is belangrijk. Ook als je een verstandelijke beperking hebt. Stichting Pameijer ontwikkelde een checklist en wij mochten meehelpen om deze in woord en beeld te vertalen voor hun cliënten.

Voor iedereen is veiligheid belangrijk
Stichting Pameijer ondersteunt mensen met een verstandelijke, psychische of sociale beperking. Onder die brede doelgroep vallen kinderen, jongeren en volwassenen met diverse zorgbehoeften. Dat kan variëren een lichte verstandelijke beperking tot mensen met complexe psychische problemen. De uitdaging was om een goed en volledig screeningsinstrument te ontwikkelen voor veiligheid in de eigen omgeving dat door deze hele doelgroep gebruikt zou kunnen worden.

Een fijnmazig screeningsinstrument
Op basis van de verschillende protocollen en voorschriften hadden medewerkers van de organisatie een screeningsinstrument ontwikkeld waarin zo veel mogelijk aspecten van veiligheid werden benoemd die van toepassing zijn binnen de veelzijdige zorgverlener die Pameijer is. Denk aan onderwerpen als gebouw en omgevingsveiligheid, informatieveiligheid, medewerkersveiligheid, cliënt en medicatieveiligheid, toerusting en medewerkersveiligheid.

Meelopen tijdens audit
Tijdens een locatiebezoek merkten we dat het screeningsinstrument met 43 vragen zeer goed aansloot op de manier waarop de organisatie de veiligheid van bewoners en medewerkers borgt. Het proces werd zorgvuldig begeleid door een medewerker die samen met een bewoner en een begeleider van de locatie de groepswoning verkende en ontspannen verschillende onderwerpen besprak. Tijdens het gesprek kwamen verbeterpunten op tafel en werd het veiligheidsbewustzijn op de lokale agenda gezet.

De eerste uitdaging was om te proberen om een zo volledig mogelijke vragenlijst te maken die recht zou doen aan de volledigheid van het oorspronkelijke meetinstrument en tegelijkertijd zo weinig mogelijk belasting zou betekenen voor de cliënt. Tijdens een interactieve sessie met verschillende medewerkers brachten we de 43 items van het screeningsinstrument opnieuw in kaart en maakten we onderscheid tussen de onderwerpen waar cliënten direct invloed op kunnen uitoefenen, onderwerpen waar ze geen invloed op hebben en onderwerpen die er min of meer tussen in liggen.

Oprolbare vragenlijst
De volgende stap werd om een logische ordening van onderwerpen te vinden die aan zou sluiten bij een zo groot mogelijke groep cliënten. We gebruikten daarvoor de ringen van invloed om te bepalen in welke context we de vragen aan de orde zouden kunnen brengen. Daarnaast zochten we naar een ordening van de vragen waarbij rekening gehouden kon worden met het eventueel afhaken van cliënten en de belangrijkste vragen al aan de orde zouden zijn geweest.

Pictogrammen van Sclera
Op verzoek van de begeleiders werden in het materiaal zo veel mogelijk picto’s gebruikt van het Belgische Sclera. Waar ze niet voorhanden waren hebben we ze bijgemaakt. In de voorgestelde picto’s hebben we zo consequent mogelijk de cliënt links in beeld geplaatst (de voorkeurspositie) en de begeleider rechts in beeld. De cliënt is vervolgens altijd wit (trekt meer aandacht) terwijl de begeleider licht grijs gekleurd werd (om de ondersteunende rol te benadrukken).

Multimodale communicatie faciliteren
Door de checklist de vorm te geven van een multimodale uiting van een boekje dat mensen zelf of samen kunnen lezen en dat ondersteund wordt door illustraties en pictogrammen hielpen we om de informatie begrijpelijker over te brengen. Het laat zien dat multimodale communicatie integreren in ondersteunende systemen en instrumenten helpt om de participatie en veiligheid van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen.

Ingebed in de eigen huisstijl
De vragenlijst kreeg de indeling van een A5 boekje dat de mogelijkheid geeft om hoofdstuk voor hoofdstuk te bespreken. We zorgden er daarbij voor dat de vragenlijst vormgegeven werd in de karakteristieke en herkenbare huisstijl die Stichting Pameijer heeft ontwikkeld. De vragenlijst is positief beoordeeld en wordt nu ingezet tijdens een eerste pilot.

 

Team:
Account: Stichting Pameijer (Eline Decker, Cherelle de Haan)
Art: Claudia Dominguez
Concept & Copy: Sicko van Dijk

Bekijk ook vergelijkbare cases:
• Stemmen in je eigen taal (2022)
• Ook uw stem telt (2021)
• De Ghanese variant (2020)

Studio Claro

Zoeken op deze website