Theaterboekhandel.nl

De uitgeverij International Theatre and Film Books besluit haar online portal te vernieuwen. Zo ontstaat de grootste online theaterboekhandel van de Benelux. We bedachten mee en gaven ondersteuning bij het productieproces.

De uitgeverij International Theatre and Film Books besluit haar online portal te vernieuwen. Zo ontstaat de grootste online theaterboekhandel van de Benelux. We bedachten mee en gaven ondersteuning bij het productieproces.

Grootste specialist in theaterliteratuur van de lage landen
Uitgeverij IT&FB is gespecialiseerd in boeken over theater & film. Daarnaast verschijnen er publicaties over podiumkunsten in het algemeen, waaronder dans en muziek. Binnen deze genres is er ruimte voor verschillende soorten boeken: bloemlezingen, toneelliteratuur, historische en informatieve uitgaven, fotoboeken en educatieve boeken. De uitgeverij heeft in de loop der jaren een traditie opgebouwd in het publiceren van toneelliteratuur. Honderden oorspronkelijke werken werden uitgegeven van auteurs als Shakespeare, Molière en Tsjechov, maar ook van Nederlandse auteurs als Kees Roorda, Peer Wittenbols, Jibbe Willems, Esther Gerritsen en Don Duyns.

Team:
Account: ITFB (Marlies Oele)
Concept: Diana Brandt (Diana Brandt) & Lateral (Sicko van Dijk) (e.a.)
Productie: Heleen van Wiechen
Web: Diana Brandt (Diana Brandt)

Bekijk ook vergelijkbare cases:
Live is Leuk! (2018)
#METOO (2018)
NAPK activiteitenverslag (2018)
Museumspel (2015)

Studio Claro

Zoeken op deze website