Sophi. Voor de ouders van.

Sophi is een digitaal platform voor ouders en familie van kinderen met een verstandelijke beperking. Het is een omgeving om andere ouders te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. We mochten meewerken aan het ontwikkelen van de redactionele formule en de inhoud.

Sophi is een digitaal platform voor ouders en familie van kinderen met een verstandelijke beperking. Het is een omgeving om andere ouders te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. We mochten in de beginfase meewerken aan het ontwikkelen van de redactionele formule en de inhoud.

Interviews en groepsgesprekken
Een van de grote uitdagingen van het ontwikkelen van een platform zoals Sophi is de enorme gevarieerdheid van het onderwerp en de doelgroep. Om het onderwerp beter te leren begrijpen organiseerden we thema avonden voor ouders met korte interview rondes, gevolgd door langere één of één of één op twee gesprekken en (remote) groepsgesprekken. Dit hielp om een beter beeld te krijgen van de manier waarop ouders en verwanten hun zorg carrière beleven.

Zorg belichten van meerdere kanten
Bij het opbouwen van de content werd er samengewerkt met zowel ervaringsdeskundigen (ouders) als zorgprofessionals om onderwerpen steeds van meerdere kanten te kunnen belichten. Dit was voor zowel de ouders als de zorgprofessionals een inspirerende ervaring. De samenwerking hielp om te kunnen zorgen voor een goede balans tussen de functie van een forum om ervaringen uit te wisselen als het kunnen bieden van kennis en naslag.

Je staat er niet alleen voor
Contacten leggen en ervaringen uitwisselen met andere ouders helpt om je verbonden te voelen met anderen in een vergelijkbare situatie. Het kan je ook helpen om van elkaar te leren hoe je omgaat met specifieke uitdagingen of hulpmiddelen te vinden om je kind te ondersteunen. Bovendien kan het ook helpen bij het verminderen van gevoelens van eenzaamheid en isolement die vaak ontstaan bij ouders van kinderen met een verstandelijke beperking.

Versnelde livegang
In verband met de coronacrisis kwam de ontwikkeling van Sophi in een stroomversnelling. Door de andere situatie was er meer behoefte aan informatie voor ouders en zocht men naar andere manieren om met elkaar in contact te komen. Sophi wordt de komende maanden verder uitgebreid met extra onderwerpen en thema’s.

Team:

Account: Stichting Philadelphia Zorg
(Paul Doop, Marijke Vleeschhouwer, Rob Pieters, Stans Damen)
Copy: Studio Claro (Sicko van Dijk) samen met
Pick Our Brain (Veronique Werz, Silvie Warmerdam )

Studio Claro

Zoeken op deze website