Laat het doek niet vallen

Begin juli wordt bekend dat meer dan vijftig podiumgezelschappen vanaf 2025 geen meerjarige subsidie meer krijgen. En dat ze daarom verdwijnen. Tijd voor actie. Daarom maakten we samen met Swerk een actiesite voor de NAPK. #laathetdoeknietvallen

Studio Claro

Zoeken op deze website