Stemmen in je eigen taal

Woon je langer dan 5 jaar legaal in Nederland, dan mag je stemmen voor de gemeenteraad. Daarom liet de gemeente Amsterdam extra voorlichtingsmateriaal ontwikkelen in vijf minderheidstalen.

Meer nieuwkomers naar de stembus

Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen die mogen stemmen ook echt gaan stemmen. We leven tenslotte in een democratie. De opkomst onder allochtonen verschilt echter sterk per groep. Het kan liggen aan kennis van en ervaring met democratie. Ook vertrouwen in de politiek kan een rol spelen. Maar een ander belangrijk aspect is of je weet wat je precies moet doen om te gaan stemmen.

Inzetten op illustratief communiceren
Veel voorlichtingsmateriaal dat ontwikkeld wordt voor anderstaligen is sterk tekstgebaseerd en heeft weinig tot geen ondersteuning door middel van illustraties. En dat terwijl meer dan 40% van de allochtonen moeite heeft met lezen. Omdat de gemeente goede ervaringen had met de inzet van illustratief communiceren tijdens de Tweede Kamer verkiezingen in 2021 werd besloten om het bestaande materiaal aan te passen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Stappen duidelijk uitleggen
De uitdaging was om passend voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen voor een bijzonder diverse doelgroep. Omdat er al materiaal ontwikkeld was dat uitlegde hoe de gemeentelijke democratie werkt en hoe de gemeenteraad wordt samengesteld besloten we om ons toe te spitsen op de concrete stappen van het stemproces. Het is en blijft immers een proces waarbij je meerdere begrippen moet kennen en op het goede moment de passende stappen moet nemen.

Verspreiden binnen eigen netwerk
Er werden animaties ontwikkeld in het Nederlands, Engels, Turks, Spaans en Arabisch. Ze werden exrta compact gerendered zodat ze makkelijk verstuurd zouden kunnen worden via bijvoorbeeld Whatsapp. De animaties werden ingezet via verschillende mediairs die betrokken waren bij contacten met de verschillende doelgroepen.

Meer informatie

Kijk ook naar

Team
Account Gemeente Amsterdam (Sindia Johannes)
Concept Sicko van Dijk
Art & Animatie Claudia Dominguez
Vertalingen Taalcentrum VU

Studio Claro

Zoeken op deze website