Kijk op (post)corona mobiliteit

De vijfde editie van het Bijpraatbericht stond stil bij de de kijk van mobiliteitsdeskundigen op de invloed van de coronacrisis op mobiliteit in het gebied Groot Schiphol.

De vijfde editie van het Bijpraatbericht stond stil bij de de kijk van mobiliteitsdeskundigen op de invloed van de coronacrisis op mobiliteit in het gebied Groot Schiphol. We spraken met verschillende stakeholders in de regio en schreven er korte en leesbare artikelen over voor en door professionals.

Kortere leesbare teksten
Voor de nieuwe aflevering werd gekozen voor kortere en compactere copy, die beter geschikt is om ook online en op kleinere schermen te worden gelezen. Met kortere zinnen en minder jargon ontstond een goed leesbare tekst die positief beoordeeld werd door de opdrachtgevers.


 

Download:
Bijpraatbericht #5

Team:

Account: Beaumont Communicatie & Management
(Erika Sollie, Anne Jonkman)

Copy: Lateral (Sicko van Dijk)

Ontwerp: Willy Sengers

Bekijk ook vergelijkbare cases:
Patiëntinformatie Diabetische Voet (2020)
IKEA-route voor gebiedsontwikkelaars (2019)
Op stap met de Mediamile (2019)
Baanstee Noord, de ondernemers (2018)
AWBZ land op zijn kop (2012)

Studio Claro

Zoeken op deze website