De blik vooruit

Gemeente Pekela werkt samen met haar inwoners aan een heldere visie voor het Pekelder Hoofddiep. Doel is om samen vooruit te kijken en het met elkaar eens te worden wat nu en in de toekomst mogelijk is.

Gemeente Pekela werkt samen met haar inwoners aan een heldere visie voor de toekomst van het Pekelder Hoofddiep. Samen met de zeer betrokken dorpsgemeenschappen wordt er nagedacht, gepraat en gestudeerd op een veilige en mooie leefomgeving.

Feedback gevraagd van inwoners

In het voorjaar van 2024 vraagt de gemeente haar inwoners om feedback op de bevindingen van ingenieursbureau Sweco. Sweco onderzocht de technische staat van bruggen en beschoeiingen en vertaalde de feedback samen die in juni, juli en november 2023 uit de dorpen kwam tijdens het participatieproces rond de bruggen. Alle bewoners kregen op deze manier de gelegenheid om hun mening te geven.

Op weg naar een toekomstvisie

Adviesbureau Sweco verwerkt alle gegevens en stelt een toekomstvisie op. Een visie voor het Pekelder Hoofddiep. In het voorjaar van 2024 worden klankbordgroepen en inwoners opnieuw om feedback gevraagd. Dit leidt tot een definitief plan dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Daarna begint de uitvoeringsfase, gericht op renovatie en onderhoud van de infrastructuur.

Samenvatten en vooruit kijken

De animatie die Studio Claro ontwikkelde geeft een overzicht van de stand van zaken en benadrukt nog eens het belang van veilige en functionele bruggen. Ook beschrijft de animatie welke stappen er nog genomen moet worden en hoe de ontwikkeling en de uitwerking van de visie er verder uit zal zien

Zie ook

Team

Account VONC Communicatie (Corina Dogger)
Opdrachtgever Gemeente Pekela
Copy & Concept Sicko van Dijk
Art & Animatie Claudia Dominguez
Voice over Heidi Eissens

Studio Claro

Zoeken op deze website