Leren lezen, rekenen en computeren zonder schaamte

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer. Dat is 1 op de 9 volwassenen. Voor de Bibliotheek in Haarlem, Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal mochten we een animatie maken om uit te leggen hoe je leert lezen, rekenen en computeren. 

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer. Dat is 1 op de 9 volwassenen. Voor de Bibliotheek in Haarlem, Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal mochten we een animatie maken om uit te leggen hoe je leert lezen, rekenen en computeren. 

Schaamte overwinnen
Uitgangspunt bij de animaties was gebaseerd op de studie “Motiveren van Laaggeletterden” (2019) van Annemarie Groot, Karien Coppens & Jo Fond Lam, die aangaf dat de doelgroep vaak schaamte moet overwinnen en zich tegelijkertijd een voorstelling moet kunnen maken van de tastbare resultaten van een opleiding of cursus. De insteek was daarom om aan de hand van een concreet voorbeeld te laten zien wat de cursus (in sociaal opzicht) oplevert.

Korte verhaallijnen
Om te laten zien dat leren lezen, rekenen en computeren heel leuk is en dat je er geen grote drempels voor hoeft over te steken, ontwikkelden we met de opdrachtgever een aantal verhaallijnen waarin de pijnlijke elementen van moeilijk kunnen lezen, rekenen of computeren voor de herkenbaarheid kort aangestipt worden, waarna snel de oplossing volgt. Zo komt het nadruk op het begin (de vraag) en het einde (de oplossing) te liggen zonder dat het verhaal afgeremd wordt door al te diep in te gaan op alle tussenliggende stappen.

Emotie in stem en expressie
Omdat schaamte zo’n grote rol speelt bij mensen die lezen, rekenen of computeren moeilijk vinden kozen we er voor om geen alwetende voice over te gebruiken maar om de stemartiesten te vragen of ze de teksten met levensechte intonatie zouden kunnen voordragen. Tegelijkertijd zorgden we er voor dat de minimalistische afbeeldingen toch genoeg expressie in gezicht en houding zouden hebben om herkend te worden. Daarmee wordt het verhaal ook op een intuïtief toegankelijk en begrijpelijk gemaakt.

Post corona herkansing
De animaties kwamen oorspronkelijk uit in 2020, net na het begin van de coronacrisis. Daardoor waren ze niet direct inzetbaar. In 2022 krijgen de animaties van Studio Claro een tweede kans om mensen over te halen om ook te leren lezen, rekenen en computeren, met een minimale aanpassing van een eindscherm.

Team:
Opdrachtgever: Netwerk Basisvaardigheden (Martine Porienski, Marjolein Backer)
Concept & Animatie: Sicko van Dijk
Art & Design: Claudia Dominguez
Voice overs: Mike Kuyt, Danique Bauer

Bekijk ook vergelijkbare cases:
Omlaag die meter! (2019)


Studio Claro

Zoeken op deze website