Gezinsaanpak Geletterdheid Haarlem

Haarlem is één van de eerste vijf gemeenten in Nederland die vorm gaf aan de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid. Studio Claro hielp om het aanbod onder de aandacht te brengen op de scholen.

Het gezin als startpunt
In Haarlem zijn zo’n 15.000 mensen laaggeletterd. Om deze groep terug te dringen en de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken, zet de gemeente Haarlem samen met partners als de bibliotheek in op een integrale gezinsaanpak. De gezinsaanpak richt zich op ouders met jonge kinderen. Via concrete programma’s en activiteiten worden ouders ondersteund bij het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kinderen.

Bouwstenen voor scholen
De nieuwe brochure van de de afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport (JOS) geeft schooldirecties en leerkrachten uitleg over de achtergronden van laaggeletterdheid en het belang van vroege interventie om de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken. Om vroeg in de planningscyclus van de scholen in te kunnen stappen geeft de publicatie een handzaam overzicht met kostenindicaties en subsidiemogelijkheden. Studio Claro verzorgde samen met vormgever Willy Sengers de realisatie in de huisstijl van de gemeente Haarlem.

 

Team:

Account: Gemeente Haarlem (Mick Schoonebeek, Martine Porienski)
Begeleiding: Sicko van Dijk
Illustraties: Claudia Dominguez
Vormgeving: Willy Sengers

Bekijk ook vergelijkbare cases:
• Leren lezen zonder schaamte (2022)
• Kijk op (post)corona mobiliteit (2018)
• Ook uw stem telt (2018)

Studio Claro

Zoeken op deze website