Dit vind ik ervan! (senior)

Dit vind ik ervan! wordt gebruikt binnen de gehandicaptenzorg en sinds kort ook in de ouderenzorg. Zo breng je een onderzoekende dialoog op gang. Gewoon, door een onderwerp voor een gesprek aan te bieden. En je gesprekspartner de mogelijkheid te bieden om aan te geven wat hij of zij belangrijk vindt als het gaat om de kwaliteit van bestaan. Bijzonder om aan zo’n traject mee te mogen werken.

Ontstaan in de gehandicaptensector

In 2012 mochten we Stichting Philadelphia helpen met het opzetten van een nieuwe manier om klanttevredenheid te meten bij cliënten met een verstandelijke beperking. Samen met kwaliteitsmanager Maartje Blom kwamen we op het idee om de benadering te baseren op een domein-georiënteerde benadering. Denk bijvoorbeeld aan de Supports Intensity Scale® (2004) dat 61 levensactiviteiten binnen zes domeinen bestrijkt en ook als diagnostisch middel wordt gebruikt. Of de domeinen van Shalock.

Erkenning binnen de sector

Vanaf 2013 werkten gedragsdeskundigen van Cordaan, Philadelphia en Siza de methodologie achter ‘Dit vind ik ervan!’ verder uit en in 2017 ontstond er rond de methode een zelfstandige organisatie: het Platform ‘Dit vind ik ervan!’. Met Middin, Siza, Philadephia, Gemiva en ’s Heeren Loo als partners. Sinds 2016 wordt er onderzoek gedaan vanuit de VU naar de kwaliteit en werking van ‘Dit vind ik ervan!’. Het is opgenomen in de waaier van cliëntervaringsinstrumenten van de VGN.

Een hele nieuwe doelgroep

Vanuit Dit Vind Ik Ervan kwam de vraag of het ook mogelijk was om afbeeldingen te ontwikkelen die aansluiten bij de belevingswereld van ouderen. We ontwikkelden daarom samen met medewerkers van Middin een reeks kaarten met dezelfde thematiek. Een invulling waarin de doelgroep zich goed zou kunnen herkennen. En die niet te snel als kinderachtig zou worden ervaren. Het idee was dat het inzetbaar zou moeten zijn voor een breed spectrum en moest passen in een multiculturele setting.

Dit Vind Ik Ervan emoties.
Verschillende gezichtsuitdrukkingen voor het thema ’emotioneel welbevinden’.

Herkenbaar karakter

Bij het ontwikkelen van het centrale karakter voor Dit Vind Ik Ervan waren we uitgegaan van een neutraal karakter. Met een uitstraling waarin zowel mannen als vrouwen zich zouden moeten kunnen herkennen. Voor het nieuwe centrale karakter bleek uit gesprekken met medewerkers dat een vrouwelijk karakter het beste zou werken voor de doelgroep. Het was belangrijk dat het uiterlijk niet te veel op één specifieke culturele groep zou lijken. Daarom ontwikkelden we een ‘etnisch diffuus’ karakter.

Relevante alternatieven rond het thema ‘zelfbepaling’.

Samen de vertaalslag maken

Direct samenwerken met zorgprofessionals hielp ons om de juiste keuzes te maken. Bijvoorbeeld de concrete voorbeelden die we wilden laten zien. Ook deze versie van Dit Vind Ik Ervan! was immers vooral een visueel medium. Waarin tekst een ondersteunende functie heeft. Dat leidde tot een levendige discussie over de manier waarop je bijvoorbeeld vriendschap het beste kunt laten zien. Of hoe je keuzes maken uitbeeldt.

Rekening houden met contrast en lijnvoering

Speciale uitdaging was om de illustraties aan de ene kant aantrekkelijk te houden en niet te kinderachtig te laten zijn. En aan de andere kant rekening te houden met een doelgroep die mogelijk minder goed kan zien. We hanteerden daarom een iets dikkere lijn in het ontwerp en kozen binnen het bestaande kleurenpalet voor een hoger contrast, waardoor de afbeelding makkelijker leesbaar zou moeten worden.

Zie ook

Meer informatie

Team

Opdrachtgever Platform Dit Vind Ik Ervan! (Anouk Vorselman
Concept Sicko van Dijk
Art Claudia Dominguez

Studio Claro

Zoeken op deze website