De milieuzone komt naar Haarlem

De gemeente Haarlem werkt aan schonere lucht in de stad. Daarom komt er op 1 januari 2022 in Haarlem een milieuzone.

Op 1 januari 2022 komt de milieuzone naar Haarlem. Vrachtwagens met een te lage emissieklasse mogen dan niet meer het centrum en de omringende wijken in.

Leg milieuzone duidelijk uit

Zodra de milieuzone van kracht wordt mogen alleen nog dieselvrachtwagens de milieuzone in als ze voldoen aan emissieklasse 6. De eerste maanden krijgen eigenaren een waarschuwing wanneer hun vrachtauto de miliezone inrijdt. Vanaf 1 mei 2022 wordt er beboet. Het is dus belangrijk dat iedereen op tijd op de hoogte is van de nieuwe regel. Daarom zorgden we voor een begrijpelijke mailing in eenvoudig Nederlands richting de eigenaars.

Het verhaal van twee vrachtwagens

Om de boodschap duidelijk over te brengen besloten we om de milieuzone in de animatie en de visuals uit te leggen aan de hand van het verhaal van twee vrachtwagens. Een rode vrachtwagen (met emissieklasse 5) en een groene vrachtwagen (met emissieklasse 6) zijn samen op weg. Totdat er opeens een bord van de milieuzone staat. Dan moet de rode vrachtwagen stoppen en mag de groene doorrijden.

Grote borden waar de milieuzone begint

Voor gebruik in de sociale media en voor verzending per whatsapp ontwikkelden we een korte animatie die het principe van de milieuzone in Haarlem uitlegt en laat zien dat je vanaf 1 januari met de stad niet meer in mag met een vrachtwagen met een te lage milieuklasse. De twee vrachtwagens kregen ook een plek op de enorme borden die bij alle uitgangswegen werden geplaatst.

Milieuzone in Haarlem belangrijk voor luchtkwaliteit

De gemeente heeft het voornemen om in 2025 de milieuzone aan te scherpen tot een nul-emissiezone voor emissievrije vracht- en bestelwagens. Zo wil de gemeente zorgen voor schonere lucht voor inwoners van Haarlem, minder uitstoot en een kleiner negatief effect op het klimaat. Voor deze specifieke campagne kozen we er voor om vooral te concentreren op de concrete boodschap.

Bord van mileuzone in Haarlem
Zo staan de borden er bij!

Meer informatie

Andere voorbeelden

Team

Account Beaumont Communicatie (Sanne van Veelen)
Opdrachtgever Gemeente Haarlem
Copy & Concept Sicko van Dijk
Art & Animatie Claudia Dominguez

Studio Claro

Zoeken op deze website