Theaterboekhandel.nl

De uitgeverij International Theatre and Film Books besluit haar online portal te vernieuwen. Zo ontstaat de grootste online theaterboekhandel van de Benelux. We bedachten mee en gaven ondersteuning bij het productieproces.

Een inclusief jaarverslag

Voor Philadelphia ontwikkelden we een manier om het jaarverslag over 2019 zo toegankelijk mogelijk te presenteren voor een zo breed mogelijke doelgroep.

Dit vind ik ervan! (senior)

Dit vind ik ervan! wordt gebruikt binnen de gehandicaptenzorg en sinds kort ook in de ouderenzorg. Zo breng je een onderzoekende dialoog op gang. Gewoon, door een onderwerp voor een gesprek aan te bieden. En je gesprekspartner de mogelijkheid te bieden om aan te geven wat hij of zij belangrijk vindt als het gaat om de kwaliteit van bestaan. Bijzonder om aan zo’n traject mee te mogen werken.

Neusmaagsondeprotocol

Je wilt zeker weten dat hij goed zit, een neusmaagsonde. Want als je hem verkeerd hebt ingebracht gebeuren er ongelukken. Maar hoe controleer je dat? Deze instructie laat zien hoe het moet.