Champagne voor de podiumkunsten!

71 gezelschappen en ensembles kregen op Prinsjesdag te horen dat er in de miljoenennota alsnog een bedrag van € 60 miljoen voor ze was opgenomen. Een goed bericht ook voor de NAPK, die zich heeft ingezet een sector die zwaar onder druk staat.

Een inclusief jaarverslag

Voor Philadelphia ontwikkelden we een manier om het jaarverslag over 2019 zo toegankelijk mogelijk te presenteren voor een zo breed mogelijke doelgroep.

Kies je kunst voor de Sluisbuurt

In het zuidoostelijke puntje van de Amsterdamse Sluisbuurt komt een tijdelijk kunstwerk. We stellen de vijf kunstenaars aan je voor die een voorstel uitwerkten en laten ze in hun eigen woorden vertellen over hún idee over Kunst voor de Sluisbuurt.

Schulddienstverlening

De Gemeente Haarlem en de Gemeente Zandvoort wilden verschillende onderwerpen binnen het sociaal domein op een toegankelijke manier presenteren. We hielpen de gemeenten met het ontwikkelen van animaties voor gebruik op de website, bij persoonlijke gesprekken en in ontvangstruimtes.

Omlaag die meter!

Mijn Groene Huis helpt huishoudens in de gemeente Zeist met energiebesparing via kleine maatregelen en nieuwe gewoontes. Animatie gemaakt voor de gemeente Zeist, Woongoed Zeist, RK Woningbouwvereniging Zeist en ASR.