Een inclusief jaarverslag

Voor Philadelphia ontwikkelden we een manier om het jaarverslag over 2019 zo toegankelijk mogelijk te presenteren voor een zo breed mogelijke doelgroep.

Kies je kunst voor de Sluisbuurt

In het zuidoostelijke puntje van de Amsterdamse Sluisbuurt komt een tijdelijk kunstwerk. We stellen de vijf kunstenaars aan je voor die een voorstel uitwerkten en laten ze in hun eigen woorden vertellen over hún idee over Kunst voor de Sluisbuurt.

Schulddienstverlening

De Gemeente Haarlem en de Gemeente Zandvoort wilden verschillende onderwerpen binnen het sociaal domein op een toegankelijke manier presenteren. We hielpen de gemeenten met het ontwikkelen van animaties voor gebruik op de website, bij persoonlijke gesprekken en in ontvangstruimtes.