Adaptive Amsterdam

Voor Cas2021, de wereldwijde online climate adaptation summit 2021 mochten we een Engelse versie voor het side event Water & Heritage for climate adaption onder auspiciën van de International Scientific Committee on Water and Heritage (ICOMOS).

Voor Cas2021, de wereldwijde online climate adaptation summit 2021 mochten we een Engelse versie voor het side event Water & Heritage for climate adaption onder auspiciën van de International Scientific Committee on Water and Heritage (ICOMOS).

Ontwerpend onderzoek
Voor Adaptief Amsterdam bestudeerden Dingeman Deijs Architects en Heren5 gedetailleerd de zeventiende-eeuwse Grachtengordel, De Pijp en de Watergraafsmeer. Door de verschillende lagen van het gebied in kaart te brengen waren ze in staat om nieuwe verbanden te ontdekken en te leren van historische voorbeelden, zoals de drijvende kelders uit de 17e eeuw die mee konden bewegen met een veranderende grondwaterstand.

Een kwalitatieve toekomst voor Amsterdam
Het onderzoeksprogramma is uitgevoerd als onderdeel van het programma Stedenbouw voor Extremen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. In het ontwerpend onderzoek is een methode ontwikkeld voor drie wijken met verschillende karakteristieken, waarin de auteurs grip trachten te krijgen op water om daarmee vorm te kunnen geven aan een kwalitatieve toekomst van Amsterdam die onlosmakelijk met haar verleden verbonden is.

Team:

Account: Beaumont Communicatie & Management (Leon Batenburg)
Opdrachtgevers: Dingeman Deijs Architects (Dingeman Deijs) en Heren5 (Jeroen Atteveld)
Montage: Lateral (Sicko van Dijk)
Animatie: Lateral (Claudia Dominguez)
Voice over: Aaron Miller

Bekijk ook vergelijkbare cases:
• Patiëntinformatie Diabetische Voet (2020)
• Baanstee Noord, de ondernemers (2019)
• Het olifantsgras van Schiphol (2018)

Studio Claro

Zoeken op deze website