Patiëntenvereniging vult aan

Ieder detail is belangrijk. Met input van de patiëntenvereniging konden we voorlichtingsmateriaal voor de diabetische voet van het Amsterdam UMC verder verbeteren.

In de praktijk merk je soms dat een oplossing verder verbeterd kan worden. Soms laat het budget geen uitgebreide testronde vooraf toe en probeer je samen met inhoudelijk deskundigen een verantwoorde inschatting te maken. De praktijk leert dat artsen en verpleegkundigen zo ingevoerd zijn dat ze de meeste punten vooraf duidelijk zijn, maar soms kunnen ook die er net naast zitten.

Input van de patiëntenvereniging
De opdrachtgever besprak de prototypes van de poster en de flyers met de patiëntenvereniging en kreeg als feedback dat de afbeelding waar iemand onder zijn voet krijgt als confronterend kan worden ervaren. Veel patiënten vinden het moeilijk om onder hun eigen voet te kijken. Als alternatief werd voorgesteld om in plaats daarvan een spiegeltje te gebruiken.

 

Team:
Account: Amsterdam UMC (Tessa Busch-Westbroek, Jaap van Netten)
Concept: Sicko van Dijk
Art: Claudia Dominguez
Design: CO3 (Irma Bannenberg)

Studio Claro

Zoeken op deze website