Aanmaning

Hoe benader je mensen over een onderwerp waar ze niets van willen weten? Met gedragsdeskundige Ilse van Eck mochten we een nieuwe benadering bedenken voor een aanmaningsbrief van de directie Werk Participatie en Inkomen van de Gemeente Amsterdam.

Plek in de handleiding
Met een positieve benadering en duidelijke (grafische) weergave van de stappen. Het heeft een plekje gekregen als voorbeeld in de nieuwe handleiding ‘Gedragstechnieken voor brieven en e-mails‘ van het Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL), een samenwerkingsverband van alle ministeries, voor de toepassing van gedragsinzichten in beleid, uitvoering, toezicht en communicatie.

Schaamte en spijt
Een bijzondere uitdaging was om in woord en beeld de constructieve opstelling te laten zien van de afzender. Voor de brief werden daarom geen woorden gebruikt die je zou kunnen associëren met letterlijk en figuurlijk ‘in gebreke blijven’. Bijzondere aandacht werd ook besteed aan de meest directe manier om aan beide kanten richting oplossing te kunnen denken en werken, bijvoorbeeld door inbellen makkelijker te maken.

Direct Mail voor schuldsanering
De opzet ging daarmee nog het meeste lijken op een DM-uiting. Ook de vormgeving van de envelop werd daarin meegenomen, waarbij de ontvanger al vóór het openmaken wist wat het doel en de strekking van de mailing was. De brief is ingezet in een testtraject binnen de gemeente en zal nog worden geevalueerd.

Team:
Account: Gemeente Amsterdam (Ilse van Eck)
Concept: Sicko van Dijk
Art: Claudia Dominguez

Studio Claro

Zoeken op deze website